Dakrandbeveiliging

Als je over een eigen woning beschikt, dan biedt het grote voordelen als je zelfstandig in staat bent onderhoud daaraan uit te voeren. Als je dit zelf kunt, dan hoef je immers veel minder snel externe bedrijven in te schakelen. Dit scheelt je flink in de portemonnee. Bovendien kun je, als je ergens vuiligheid of schade opmerkt, meteen zelf actie te ondernemen. Je hoeft dan dus niet te wachten op de komst van een professionele klusser. Dit is allemaal prima, zolang je niet vergeet aan het belangrijkste te denken: de veiligheid van jou en je eventuele mede-klussers. Vooral wanneer je op hoogte werkt is dat het geval, zeker als dit het dak betreft. Wanneer je het dak op gaat om bijvoorbeeld een kapotte dakpan te vervangen of zonnepanelen te boenen, dan is dakrandbeveiliging een onmisbare factor. De kans is groot dat je dan voor tijdelijke dakrandbeveiliging kiest, aangezien het niet nodig blijkt (en het voor het zicht wellicht onwenselijk is) om dakrandbeveiliging permanent aan te brengen.

Dakrandbeveiliging

Waar moet tijdelijke beveiliging aan voldoen?

Tijdelijke dakrandbeveiliging dus. Als je deze wenst in te zetten om je eigen werkzaamheden op het dak veilig te laten verlopen, let er dan op dat je product aan de volgende eisen voldoet:

• De dakrandbeveiliging moet snel en makkelijk te plaatsen en te verwijderen zijn.

• Om bovenstaande te bereiken heeft het de voorkeur als er weinig of geen losse onderdelen zijn.

• Idealiter is de dakrandbeveiliging licht qua gewicht.