Ecologisch onderzoeksbureau

      Geen reacties op Ecologisch onderzoeksbureau

Een ecologisch onderzoeksbureau doet onderzoek naar de natuurontwikkeling. Dat klinkt misschien vaag, maar het komt er op neer dat een ecologisch onderzoeksbureau op basis van voorspellingen een inschatting maakt van hoe de natuur zich in een gebied gaat ontwikkelen. Dat kan voor gemeenten belangrijk zijn om te weten als ze een nieuwe wijk willen bouwen. Ook organisaties uit de weg- en waterbouw of eigenaren van landbouwbedrijven kunnen gebruik maken van de expertise van een ecologisch onderzoeksbureau. Zo’n bureau doet veel meer dan alleen maar vertellen wat de effecten zijn van geplande werkzaamheden. Er worden ook alternatieven aangedragen, die minder schade aan de natuur veroorzaken.

Natuur

Soortenonderzoek

De basis van veel adviezen van een ecologisch onderzoeksbureau wordt gelegd door soortenonderzoek. Dat houdt in dat er wordt onderzocht hoe een soort – dieren en planten – zich in een gebied ontwikkelen in de loop der jaren. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de biodiversiteit. Soortenonderzoek is een krachtig hulpmiddel om de natuur in een gebied zich beter te laten ontwikkelen. Vaak zijn daar niet eens zulke grote ingrepen voor nodig. Soortenonderzoek is ook nuttig om te kunnen bepalen of er bij bouwwerkzaamheden natuurregels worden overtreden.

Natuur

Wie schakelt het ecologisch onderzoeksbureau in?

Een ecologisch onderzoeksbureau wordt vaak ingeschakeld door provincies, gemeenten, aannemers en andere organisaties die bezig zijn met landschapsinrichting. Het gaat soms over grotere gebieden, zoals een stad of een wijk, maar ook voor een verbouwing van een woning kan het nuttig zijn om zo’n bureau in te schakelen. Dat is met name het geval als er zeldzame vogels, insecten, knaagdieren of planten in de omgeving voorkomen. Het kan best zijn dat het te verbouwen pand een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van die soorten. Vaak kan die rol worden gehandhaafd door enkele simpele maatregelen. Het onderzoeksbureau helpt daarbij.